Privacyverklaring

Privacyverklaring van Graveerhuis Twente

Dit is de privacyverklaring van Graveerhuis Twente. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. Graveerhuis Twente voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). 

Verzamelde persoonsgegevens 

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Graveerhuis Twente verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. 

Graveerhuis Twente verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden: 

  • Het verlenen en factureren van onze diensten; 
  • Verzenden van onze nieuwsbrieven; 
  • Afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan; 
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen. 

Minderjarigen 

Graveerhuis Twente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18  jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld  over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie. 

Beveiliging 

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure  Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de  hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor  gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn  door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld  verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk  van jouw browser. 

Bewaartermijn gegevens en inzage 

Zodra je je dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van  de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de  wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. 

Je hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je  dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of  verwijdering indienen door hierover contact met ons op te nemen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee  te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer  (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Graveerhuis Twente zal zo snel mogelijk,  maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Delen met anderen 

Graveerhuis Twente verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van  onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien en aanpassen 

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens.  Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.